Niepubliczne Przedszkole Językowe

Tęcza

Przedszkole

Program nauczania

Nasze przedszkole realizuje program edukacyjny zatwierdzony przez MENiS.

Dobór i układ treści zawartych w tym programie odpowiada założeniom Podstawy Programowej. Głównym celem naszego przedszkola jest wielostronny rozwój każdego dziecka. Nasz Program zakłada położenie nacisku na rozwój dziecka, pobudzenie do myślenia, działania, ekspresji, samodzielności, ale jednocześnie pracy w grupie, a także na rozwój świadomości kulturowej, otwartości na odmienność oraz kształtowanie tolerancji.

W ramach programu dydaktyczno-wychowawczego prowadzone są zajęcia z edukacji językowej oraz literatury dziecięcej, zajęcia matematyczne, zajęcia muzyczno-rytmiczne oraz taneczne, wychowanie przez sztukę – zajęcia plastyczne, zajęcia przyrodnicze oraz artystyczne - spotkania ze sztuką ( teatrzyki, przedstawienia, bale np.: Halloween Party oraz imprezy okolicznościowe takie jak : Wigilia - wieczór kolęd oraz Jasełek czy Dzień Babci.

Metoda Glenna Domana (metoda czytania globalnego - całowyrazowego, rozwijanie funkcji spostrzegania i zapamiętywania u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wykorzystanie wszystkich zmysłów: wzrok, słuch, ruch, dotyk, smak, węch)

Zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego są częścią naszego programu i odbywają się codziennie tak, by zapewnić płynność i korelacje z programem wychowania przedszkolnego.

Kuchcikowo

Mali kucharze przygotowują własne potrawy: sałatki owocowe, sałatki jarzynowe, kanapki...
Kroją, obierają, mieszają i mają z tym mnóstwo radości. Tego typu zajęcia dają dzieciom wiele satysfakcji, uczą współpracy w grupie wyrabiają umiejętności potrzebne w życiu codziennym. Jest to doskonale miejsce gdzie Tadek Niejadek przekonał się, że warto zarówno zrobić jak i zjeść.

Cele zajęć

  • zapoznanie dzieci ze sposobami zdrowego odżywiania
  • nauczenie podstawowych technik kulinarnych
  • zapoznawanie z zasadami bezpieczeństwa w kuchni
  • nauczenie i zastosowanie zasad higieny podczas czarowania w kuchni

Plan dnia

7.00 – 8.30 schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne

8.30 – 9.30 śniadanie, toaleta

9.30 – 11.00 zajęcia edukacyjne w grupach wiekowych – zajęcia warsztatowe i językowe, spacery, wycieczki, gimnastyka, zajęcia plastyczne

11.00 – 11.45 zabawy w kącikach zainteresowań

11.45 – 12.15 obiad zupa, toaleta

12.30 – 14.00 relaks, odpoczynek przy słuchowiskach muzycznych, zajęcia dodatkowe

14.00 – 14.30 obiad II danie

14.30 – 17.00 gry i zabawy dydaktyczne w sali lub na świeżym powietrzu, podwieczorek