Niepubliczne Przedszkole Językowe

Tęcza

Kącik Rodzica

Drogi Rodzicu!

Zanim Twój maluch przekroczy progi przedszkola - a to ogromna zmiana w jego życiu - sprawdź czy Twoje dziecko:

  • Umie umyć i wytrzeć rączki. Pozwól dziecku samodzielnie odkręcać i zakręcać kran, korzystać z mydła, wycierać ręce.
  • Umie samodzielnie myć zęby
  • Potrafi pić z kubka i jeść łyżką, mówi, że mu coś nie smakuje. Panie będą dziecku pomagały, ale pewne rzeczy stopniowo powinno robić samodzielnie.
  • jasno komunikuje swoje potrzeby, nazywa czynności i przedmioty. Spróbuj nie wyręczać dziecka w mówieniu. Nauczyciel powinien wiedzieć, o czym dziecko informuje, tak by łatwiej mógł mu pomóc.
  • nawiązuje kontakt z dorosłymi, którym Ty okazujesz zaufanie Ucz, by nie bało się nowo poznanych osób, by umiało zapytać

Terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato

Terapią stymulacyjną obejmujemy dzieci z zaburzeniami sensorycznymi czyli zakłóceniami pracy kanałów sensorycznych w obrębie wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku i równowagi. Praca z dzieckiem metodą Delacato poprzedzona jest szczegółową obserwacją zachowania dziecka. Jest ona konieczna, by dokładnie określić specyfikę zaburzeń (nadwrażliwość/niedowrażliwość/ tzw. białe szumy w obrębie poszczególnych zmysłów) i stworzyć indywidualny program terapeutyczny.

Praca z dzieckiem polega na wykonywaniu prostych ćwiczeń, podczas których dostarczamy odpowiednich (potrzebnych dziecku) bodźców poszczególnym kanałom sensorycznym.

Celem terapii jest wyeliminowanie zachowań autostymulacyjnych, które są próbą naprawienia uszkodzonego kanału sensorycznego, tak by zwiększyć uwagę dowolną dziecka, umożliwić mu efektywną współpracę z innymi, a więc poprawić jakość funkcjonowania dziecka w przedszkolu i w domu.

Informacje

  • OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST PRZYPROWADZANIE DO AKADEMII DZIECI ZDROWYCH.
  • NIE PRZYJMUJEMY DO PRZEDSZKOLA DZIECI: MAJĄCYCH KATAR KASZEL CZY GORĄCZKĘ, SĄ W TRAKCIE LECZENIA, SĄ PRZEZIĘBIONE LUB CHORE
  • MAJĄ INNE OBJAWY, KTÓRE MOGĄ WSKAZYWAĆ NA CHOROBĘ DZIECKA

POSTĘPOWANIE W RAZIE CHOROBY DZIECKA STWIERDZONEJ PODCZAS POBYTU W AKADEMII:
OBOWIĄZKIEM NAUCZYCIELA JEST POINFORMOWANIE RODZICÓW O CHOROBIE DZIECKA OBOWIĄZKIEM RODZICA JEST NATYCHMIASTOWY ODBIÓR DZIECKA Z AKADEMII I WIZYTA U LEKARZA