Niepubliczne Przedszkole Językowe

Tęcza

Robotyka i kodowanie

Nasze przedszkole poszerza swoją ofertę edukacyjną o zajęcia z robotyki i kodowania. Zajęcia te mają na celu rozwój kompetencji informatycznych dzieci. Dzięki zaangażowaniu dziecka przy konstruowaniu robotów zdobywa ono umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia, wyobraźni przestrzennej oraz kompetencji matematycznych.

Zajęcia będą się odbywały we współpracy z Akademią Edukacyjną, w ramach czesnego co tydzień dla wszystkich dzieci.