Niepubliczne Przedszkole Językowe

Tęcza

mgr Natalia Trafny

mgr Natalia Trafny

Nauczyciel Akademii Przedszkolaka – Tęcza

Fizjoterapeuta; Trener Grafomotoryki i nauczyciel wspomagający

8 kwietnia 2017 r. uzyskała certyfikat Trenera Grafomotoryki.

Proces uzyskania tytułu Trenera Grafomotoryki obejmował ukończenie z wynikiem bardzo dobrym szkolenia Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia oraz z wynikiem bardzo dobrym szkolenia z zakresu prowadzenia treningów grafomotoryki w wymiarze łącznym 22 godzin dydaktycznych.
Trener Grafomotoryki posiada wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki, przeprowadzania treningów grafomotoryki, w tym treningów pisania.

Zapisz

Zapisz

Zapisz